Sunday, July 3, 2022

EVLƏRİMİZDƏ QƏDR GECƏLƏRİ KEÇİRƏK!

Written by  мая 09 2020
Rate this item
(1 Vote)

Bu il müqəddəs Qədr gecələri May ayının 12, 14 və 16-cı gecələrinə təsadüf edir. Karantin

vəziyyətindən dolayı cəm şəkildə ibadət və mərasimlərimizi yerinə yetirə bilmədiyimizdən evlərdə keçirməyə şərait yaratmaq üçün Muslimmedia kanalı canlı kimi yayım edəcəkdir. YouTube və Sosial şəbəkələr vasitəsi ilə gecə saat 00:30-dan etibarən Quran tilavəti, Qədr gecələrinin əməlləri, duaları, söhbətlər və s. yayımlanacaqdır. Evlərimizdən bu proqramı izləyərək min aydan üstün olan, duaların qəbul olduğu gecələrin mənəvi proqramlarından birgə faydalana bilərik.

Allah hər kəsin dua və ibadətlərini qəbul etsin! Amin!

QƏDR GECƏSİ NƏDİR?

Qədr gecəsi – Allahın kitabı, bəşəriyyətin hidayət çırağı, haqqı batildən ayıran Quranın nazil olduğu gecədir. Qurani-Kərim əziz İslam peyğəmbərinin mübarək qəlbinə iki cür nazil olub: 23 il ərzində hissə-hissə və Qədr gecəsində bütövlükdə. Yəni Həzrət Peyğəmbər (s) hələ insanlara Quranı çatdırıb qurtarmamışdan öncə, Qədr gecəsində Allah kitabını bütövlükdə mənimsəmişdi.
“Qədr gecəsi” ifadəsi azərbaycanca həm də “müqəddərat gecəsi” mənasını daşıyır. Quranın “Qədr” surəsində bu gecə barəsində danışarkən, Allah iki məsələyə diqqət yetirir. Birincisi, Quranın bu gecədə nazil olmasına, ikincisi isə, insanların gələn ilə kimi qədər-qismətlərinin yazılmasına. Dinimizə əsasən, insanın taleyi öz əlindədir və atdığı hər addım onun gələcəyini müəyyən edir. Bu baxımdan insan öz keçmişinin əsirinə çevirilir, keçmişdə etdikləri əməllərin qurbanı olur. Qədr gecəsində Allah bəndələrinə fürsət verir ki, keçmişlərinin əsirliyidən qurtarsınlar və müqəddəratlarını dəyişsinlər. Ona görə, Qədr gecəsinin necə keçirilməsi taleyüklü məsələdir.
Peyğəmbər(s) və imamlar(ə) həmin gecənin dəqiq vaxtını bizə söyləməyiblər. Bundan məqsəd daha çox əhya saxlamaq və Allaha ibadət etməkdir. Qədr gecəsi mübarək Ramazan ayının 19-cu, 21-ci və 23-cü gecələrindən birinə təsadüf edir. Qədr gecəsində əhya saxlanılıdğından (oyaq qalmaq) bu üç gecəyə həm də “əhya gecələri” deyilir.
Mübarək Ramazan ayının 19-cu və 21-ci gecələri İslam aləmində qəmli günlərdən sayılır. 19-cu gecə İmam Əli (ə) namaz üstündə zərbələnib, 21-ci gecə isə şəhid olub. Odur ki, bu gecələrdə Həzrət Əlini(ə) yad etmək, onu uzaqdan da olsa ziyarət etmək, o həzrətə təvəssül etmək mühümdür.
Qeyd edək ki, Qədr gecəsinin fəziləti o qədər böyükdür ki, bu gecədə edilən ibadət min ayın ibadətindən üstündür. Lakin, bununla belə Qədr gecələrinin əməlləri vacib deyil, müsəthəbdir. Bacardığınız qədər bu gecə Allaha xatir ibadət edin.

QƏDR GECƏLƏRİNİN ƏMƏLLƏRİ

Hər üç gecə üçün müştərək olan və adətən sübhə qədər oyaq qalınıb yerinə yetirilən əməllər aşağıdakılardır:
1. Gün batarkən Qədr gecəsinin qüslunu almaq, şam və xiftən namazlarını həmin qüsuldan sonra qılmaq.

 1. Quran oxumaq.
 2. Qədr gecəsinin namazını qılmaq. Həmin namaz iki rükətlidir, hər rükətdə “Fatihə” surəsindən sonra yeddi dəfə “İxlas” surəsi oxunulur. Namaz bitdikdən sonra dərhal səcdəyə gedib yetmiş dəfə “Əstəğfirullahə və ətubu ileyh” (Allahdan günah və xətalarıma görə üzr diləyir və ona tərəf qayıdıram) deyilməlidir.
 3. Yaxşı olar ki, dualara keçməmişdən öncə sədəqə verilsin, yaxud ən azından fikirdə sədəqə ayrılsın. Habelə, Allahdan çoxlu əfv dilənsin.
 4. Yaxşı olar ki, bu gecə hamıya haqqınızı halal edəsiz, Sizə pislik edən hər kəsi bağışlayasız ki, Allah da Sizə rəhmət nəzəri ilə baxsın.
 5. Quranı açıq halda qarşısına qoyub, aşağıdakı duanı oxumaq sonra isə Allahdan istəyini diləmək:
  [Allahummə inni əs’əlukə bi kitabikəl-munzəli və ma fihi və fihismukəl-əkbəru və əsmaukəl-husna və ma yuxəfu və yurca ən təc’ələni min utəqaikə minənnar]
  “İlahi, nazil etdiyin Kitaba, onun içində olanlara, onun içindəki ən uca adına və gözəl adlarına, onun içində qorxudan və ümidverici şeylərə Səni and verirəm ki, məni cəhənnəm atəşindən azad edəsən”.

SONRA
Quranı başa qoyub aşağıdakı duanı oxumaq:
[Allahummə bihəqqi hazəl-Quran və bi həqqi mən ərsəltəhu bihi və bi həqqi kulli mu’minin mədəhtəhu fihi və bi həqqikə əleyhim fəla əhədə ə’rafu bihəqqikə minkə]
“İlahi, bu Qurana və bu Quranı göndərənə xatir, bu Quranda mədh etdiyin bütün möminlərə xatir və Sənin onların üzərindəki haqqına xatir ki, Səndən başqa Sənin haqqını tanıyan yoxdur”.
Bikə ya Allah! – Özünə xatir, ilahi!
Bi Muhəmmədin! (10 dəfə) – Muhəmmədə (s) xatir!
Bi Əliyyin! (10 dəfə) – Əliyə xatir
Bi Fatimətə! (10 dəfə) – Fatiməyə xatir!
Bil-Həsəni! (10 dəfə) – Həsənə xatir!
Bil-Huseyni! (10 dəfə) – Hüseynə xatir
Bi Əliyyibnil-Huseyni! (10 dəfə) – Hüseynin oğlu Əliyə (İmam Səccada) xatir
Bi Muhəmməd ibni Əliyyin! (10 dəfə)– Əlinin oğlu Muhəmmədə (İmam Baqirə) xatir
Bi Cəfər ibni Muhəmməd! (10 dəfə) – Muhəmmədin oğlu Cəfərə (İmam Sadiqə) xatir
Bi Musəbni Cəfər! (10 dəfə) – Cəfərin oğlu Musaya (İmam Kazıma) xatir
Bi Əliyyibni Musa! (10 dəfə) – Musanın oğlu Əliyə (İmam Rzaya) xatir
Bi Muhəmməd ibni Əliyyin! (10 dəfə) – Əlinin oğlu Muhəmmədə (İmam Cavada) xatir
Bi Əliyyibni Muhəmməd! (10 dəfə) – Muhəmmədin oğlu Əliyə (İmam Hadiyə) xatir
Bil-Həsən inbni Əliyyin! (10 dəfə) – Əlinin oğlu Həsənə (İmam Həsən Əskəriyə) xatir
Bil-Huccəti! (10 dəfə) – Höccətə (İmam Sahibəzzamana) xatir
Duanın bu yerində Allahdan öz istəklərinizi diləyin.

 1. Cövşən-Kəbir duasını oxumaq.
  Allah qəbul etsin. Lütfən bizi də dualarınızda unutmayın!
Read 2099 times Last modified on Last modified on апреля 08 2022

MƏSCİDLƏR

NAMAZ TƏQVİMİ