Monday, January 21, 2019

YAZILAR 10

Written by Dekabr 27 2017

Quranın başqa bir ayəsində Yer kürəsinin cazibə qüvvəsinə malik olmasını görürük ki, bu da Qurandan necə əsr sonra məşhur ingilis fiziki və riyaziyyatçısı İsaak Nyuton tərəfindən kəşf olunmuşdur.

Written by Dekabr 27 2017

Quran Allah kəlamı olaraq bəşəriyyətin hidayəti üçün göndərdiyi müqəddəs kitablar sırasında sonuncu və Onun nazil etdiyi formada təhrifdən amanda qalıb bizə yetişən mükəmməl və misilsiz kitabdır. O nə məzmun, nə də ifadə tərzi baxımından tayı bərabəri olmayan ilahi kəlamlar məcmuəsidir.

Written by Dekabr 05 2016

Orucun tutmayan, namaz qılmayan, 
Tanrıdan qorxmayan haqqı bulmayan, 
Fəqiri, miskini yada salmayan,
Paxıl yaşayanlar bizdən deyildir!

 

Written by Sentyabr 22 2016

Həqiqi peyğəmbərlərin yalançı iddiaçılardan ayrıd etmənin ən əsas yolu onların əxlaqi xüsusiyyətlərini  tanımaqdır. Bu xüsusiyyətlər onların iddialarının təsdiqinə və ya tənqidinə əsas nişanə və dəlildir.