Thursday, June 4, 2020

YAZILAR 73

Bu gün parlamentin “İnsan Hüquqlar və Vətəndaş İnteqrasiya Komitəsi”-nin iclas zalında, müxtəlif dini icmaların və dini QHT və hüquq təşkilatlarının iştirakı ilə din mövzusunda 5-ci iclas keçirilib.

Bu gün Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin Şeyxi Hacı Ramin İgidov və Şərqi Gürcüstan üzrə müfti Hacı Yasin Əliyev Gürcüstan Patriarxlığında Gürcüstanın Katalikos-Patriarxı II İlya ilə görüşüblər.

Allahın adı ilə

Hər hansı bir nicat verənin, zülmlə dolmuş dünyaya dalət bəxş edənin zühuruna etiqad təkcə dinimiz islama xas əqidə deyil, bəlkə tamam dinlər, hətta məzhəblər qədimdən bu günəcən axirəzzəmanda bir xilaskarın vasitəsi ilə dünyada ədalətin bərpa olunmasına inanır.

Written by Dekabr 27 2017

Quranın başqa bir ayəsində Yer kürəsinin cazibə qüvvəsinə malik olmasını görürük ki, bu da Qurandan necə əsr sonra məşhur ingilis fiziki və riyaziyyatçısı İsaak Nyuton tərəfindən kəşf olunmuşdur.

6 -dən səhifə 7