Saturday, July 4, 2020

XƏBƏRLƏR 133

MARNEULİDƏ İMAM RZANIN (Ə) MÖVLUDU MÜNASİBƏTİ İLƏ MƏRASİM KEÇİRİLİB
Bu axşam Marneulinin İmir kəndində İmam Rzanın (ə) təvəllüdü münasibəti ilə bayram mərasimi keçirilib.
Məhəmməd Rəsulullah (s) adına məscidin həyətində təşkil olunan mərasimdə yerli müsəlmanlar və din xadimləri iştirak edib.
Həmin kənddən olan dəyərli ruhani Hacı Kamran Məmmədovun aparıcılığı və giriş sözü başlayan mərasim din xadimi Kərbəlayi Fuad İsayevin Qurani-Kərimdən bir neçə ayəni tilavət etməsi ilə açıq elan olunub.
Məscidin axundu Kərbəlayi Elçin Məmmədov qonaqları salamlayaraq İmamın (ə) təvəllüdü münasibəti ilə təbrik edib. O, mərasimin keçirilməsinin təşəbbüskarı və dəstək göstərəni olan Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinə, təşkilatçılıq edən Məscidin Fond üzvlərinə və möminlərinə təşəkkür edib.
Sonra Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin şeyxi Hacı Ramin İgidov mərasim iştirakçılarını salamlayaraq təbriklərini çatdırdıqdan sonra Əhlibeyt imamlarının təvəllüd günlərini keçirmənin əhəmiyyətindən, İmam Rzanın (ə) örnək insani keyfiyyət, xüsusiyyət və fəzilətlərindən danışıb.
Daha sonra Əlmustafa Beynəlxalq Universitetinin Gürcüstandakı nümayəndəsi Hacı Davud Zare İmam Rzanın (ə) kəramətindən və müsəlmanlara olan tövsiyələrindən söhbət açıb.
Mərasim boyunca Əhlibeyt məddahı Səid Həsən şeir, mədhiyyə və ilahilər ifa edərək məclisə xoş və mənəvi abu-həva bəxş edib.
Tədbirin sonunda İmam Rzanın (ə) təvəllüdü münasibəti ilə püşk atılaraq bəxtinə düşən bir neçə nəfərə kitablar və 8 nəfər şəxsə isə Məşhəd ziyarəti hədiyyə olunub.
Mərasim iştirakçılarına da İmam Rzanın həyatından və İslamın əqidə və əməllərindən bəhs edən proşurlar təqdim olunub.

HZ. İMAM RZANIN (Ə) TƏVƏLLÜDÜ MÜBARƏK!

Əhli-beytin (ə) səkkizinci günəşi olan İmam Rza (ə) 148-ci hicri-qəməri ilinin Zilqədə ayının 11-də Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Həzrətin adı Əli, ləqəbi Rza, kunyəsi Əbul-Həsəndir. Atası İmam Kazım (ə), anası isə Nəcmə xanım olmuşdur ki, ona Ummul-bənin deyə müraciət edərdilər. İmam Rza (ə) atasının şəhadətindən sonra 35 yaşında ikən İmamətlik məqamına çatır. İslam ümmətinin rəhbərliyini öhdəsinə götürür. Həzrət (ə) 55 yaşında lənətlik Məmun tərəfindən zəhərləndirilib, şəhadətə yetişir.

İmam Rza (ə) öz zəmanəsinin ən fəzilətli, ən abid və ən alim insanı olmuşdur. Bütün ali insani sifətlərə və kamallara malik idi. Rica ibni Əbi Zəhak deyir: . Həmin şəxs nəql edir ki, İmam Rza (ə) yatağına getməzdən əvvəl Quran oxuyardı və nə zaman behiştlə cəhənnəm sözünə çatardı, ağlayardı. Allahdan behişt istəyər və cəhənnəmdən Ona pənah aparardı.

İmamın (ə) nəzərinə görə zahid o şəxsdir ki, dünyaya olan meyli, onun Allahdan qəflət bəsləməsinə səbəb olmaz, onu haqq yolundan azdırmaz. Ona görə də halal İlahi nemətlərdən düzgün şəkildə bəhrələnməyin zahidliklə heç bir ziddiyyəti yoxdur. İbni Əbad nəql edir ki, İmam Rza (ə) yayda həsirin üzərində, qışda palazın üzərində əyləşər, sadə və parçası sərt olan paltar geyinərdi. Nə zaman insanların arasına getsə idi, geyiminin səliqəli və bəzəkli olmasına xüsusi diqqət edərdi.

Məsum İmamlara (ə) verilən İlahi nemətlərdən biri də elmdir. İmamlar (ə) elm susuzlarını öz sonsuz mərifətləri ilə sirab edərdilər. Hətta düşmənləri belə onların sonsuz elmini etiraf edərdilər. Abbasi xəlifəsi olan qəsbkar Məmun nəql edir: “Mən yer üzərində bu kişidən daha bilikli heç kəsi tanımıram”.
İbrahim ibni Abbas nəql edir:
İmam Rza (ə) öz danışığı və rəftarı ilə insanlara göstərmək istəyirdi ki, kəramət və şərafətdə hamı eyni və bərabərdir. İnsanı başqalarından ayıran tək meyar – təqva və saleh əməldir. İmam Rza (ə) qara dərili insana işarə edərək buyurmuşdu: “Əgər kimsə güman edirsə ki, mən ondan yaxşıyam - düzgün deyildir. Məgər o halda ki, saleh əməlim olsun”İmam (ə) həmişə yoxsullara və kasıblara əl tutardı. Nə zaman yoxsula bir şey versəydi, onu elə edərdi ki, həmin şəxsin izzəti zədələnməsin. Süleyman Həzrətə (ə) belə bir sual verir: “Niyə bağışlayan zaman üzünüzü əlinizlə örtürsünüz?”. Həzrət (ə) buyurur: “İstəmədim ki, xahiş zillətini üzündə görüm”İmam Rza (ə) 20 il imamətlik etdi. Bu dövrdə çox sayda zalım hakimlər və xəlifələrlə mübarizə aparardı. Harun ər-Rəşidin dövründə belə, Həzrət (ə) bir an da olsun amanda olmadığını bilərək, yenə də məzlumların tərəfini saxlayır və onları müdafiə edərdi. Məmunun zamanında isə Həzrət (ə) Xorasana gəlməli olur. Məmunun hiylələri və
fırıldaqları İmama (ə) çox əziyyət verirdi.

Məmun öz qardaşı Əmini öldürəndən sonra hökumətini möhkəmləndirmək üçün İmamı (ə) Xorasana gətirir və hökuməti ona təklif edir. İmam (ə) Məmunun siyasi hiyləsindən xəbərdar olduğu üçün bu təklifi qəbul etmir. Məmun sonra vəliəhd mövzusunu açır və İmamı (ə) öz vəliəhdi elan edir. İmam (ə) buna qarşı çıxan zaman isə Məmun onu öldürəcəyi ilə hədələyir. İmam (ə) Məmunun bu təkidi ilə, İslamın maraqlarını nəzərər alaraq, vəliəhd olmağı qəbul edir. Lakin xəlifədən narazı olduğunu göstərmək üçün şərt kəsir ki, hökumət işlərinə qarışmayacaq və heç kəsi işdən çıxartmayacaqdır. Sadəcə məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərə bilər.
Məmun dəfələrlə elmi məclislər təşkil edir və İmamı (ə) da bura dəvət edərdi. Əslində niyyət İmamı (ə) rüsvay etmək və elmi mübahisələrdə məğlub olmasını izləmək olardı. Lakin hər dəfə məclisdə iştirak edən alimlər İmamın (ə) sonsuz elmini etiraf edər və ona baş əyərdilər. Bu da Məmunu çox qəzəbləndirərdi.

İmamın (ə) xoş rəftarlı olması bütün insanların dilində əzbər idi. O, bütün insanlara hörmət edərdi. İnsanları alçaltmaqdan həmişə çəkinərdi. O, müsəlmanlara öyrədərdi ki, bir insanın şərafətli olması o demək deyildir ki, başqalarını həqir görsün və təhqir etsin. İnsanın izzəti ondadır ki, başqalarının abrını qorusun və insanların şəxsiyyətini alçalda bilən əməldən çəkinsin.
Bəli, İmam Rza (ə) öz elmi səviyyəsi, əxlaqı, danışığı və rəftarı ilə hamını özünə heyran etmişdi. Hətta o dövrün şairləri belə bunu etiraf edir və şeirlərində bəyan edirdilər. Bu şairlərdən biri də Əbu Nəvas idi. O, bir gün İmamı (ə) görür və ondan icazə alır ki, şeir desin. İmam (ə) da ona icazə verir. O, öz şeirində İmamın (ə) məqamını və nəslini mədh edir, onu yaranmışların ən üstünü adlandırır.

Salam olsun sənə, ey İmam Rza!
Salam olsun sənə, ey Məşhədin sönməz ulduzu!
Salam olsun sənə, ey Əbül-Həsən!

GÜRCÜSTANIN BAŞ NAZİRİ MÜSƏLMANLAR İDARƏSİNİN RƏHBƏRLƏRİ VƏ RUHANİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜB

Bu gün, Baş nazir Giorgi Qaxaria hökümət admintriasiyasında Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin rəhbərləri və idarənin bir neçə əməkdaşları ilə görüşüb. Görüş zamanı, Gürcüstanın baş naziri öncə ölkə müsəlmanlarını Ramazan Bayramı münasibətilə təbrik edib, xoş arzularını çatdırıb. Qeyd edib ki, Ramazan bayramı insanların bir-birinə yardımlaşma, sevgi və qayğı göstərməyi aşılayan önəmli bir bayramdır.

O, Gürcüstanda müxtəlif etnik və dini mənsubiyyətli vətəndaşların birgə dinc və mehriban yaşamasının çoxəsrli tarixi ənənəyə dayandığına toxunub. Eyni zamanda Gürcüstanın millətindən və dinindən aslı olmayaraq bütün vətəndaşlarının ölkənin rifahı, bütövlüyü və inkişafı yolunda əl-ələ verərək xidmət göstərdiklərini bildirib.

Görüşdə Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin din rəhbərləri hökmət başçısına təbrik və xoşarzularına görə təşəkkür edib, 26 May Dövlət Müstəqilliyi günü münasibəti ilə baş nazir və ölkə vətəndaşlarına təbriklərini çatdırıblar.

Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin şeyxi və müftilər dövlətin son zamanlar müsəlman icmasına göstərdikləri diqqət, yardım və qayğını yüksək qiymətləndirdiklərini dilə gətirib, buna görə baş nazirə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Sonda din rəhbərləri ölkədə dini zəmində müsəlmanları narahat edən müəyyən problemləri, o cümlədən: bəzi yerlərdə yeni məscidlərin tikilişində yerli idarəetmə orqanları tərəfindən yaradılan süni maniələri, tarixi məscidlərin abadlaşmasına olan ehtiyacı və məscidlərin qeydiyyatı sahəsindəki problemlərə toxunublar. Hökümət başçısının göstərişləri və dövlətin dini qurumu olan Dini Məsələlər üzrə Dövlət Agentliyinin və aidiyyatı qurumların vasitəçiliyi ilə mərhələli şəkildə həmin problerin həllinə nail olacaqlarına ümidvar olduqlarını bildiriblər.

Hökümət başçısı hər il Ramazanın sonuna yaxın günlərdə iftar süfrəsi ətrafında müsəlmanlarla bir araya gəldiklərini, bu il isə pandemiyadan dolayı yaranan üzürlü səbəbdən bu ənənəvi halın baş tutmadığına təəssüfləndiyini də qeyd edib. Müsəlmanlara pandemiya dönəmində göstərdikləri anlayışı müsbət dəyərləndirib.

Written by Avqust 21 2019
Qardabaninin Təhlə kəndinin məscidinin həyətində təşkil olunan mərasimdə rayon və ətraf kəndlərdən müsəlmanlar iştirak edib.
1 -dən səhifə 12