Friday, January 15, 2021

SABAH GÜRCÜ PROVASLAV KİLSƏSİNİN TƏQVİMİNƏ GÖRƏ HZ. İSA MƏSİHİN (Ə) TƏVƏLLÜDÜ GÜNÜDÜR.

Written by  Yanvar 06 2021
Rate this item
(0 votes)

SABAH GÜRCÜ PROVASLAV KİLSƏSİNİN TƏQVİMİNƏ GÖRƏ HZ. İSA MƏSİHİN (Ə) TƏVƏLLÜDÜ GÜNÜDÜR.

BU MÜNASİBƏT İLƏ HÖRMƏTLİ MƏSİHİ HƏMVƏTƏNLƏRİMİZİ VƏ BU BÖYÜK PEYĞƏMBƏRLƏRİMİZDƏN OLAN ŞƏXSİYYƏTİ SEVƏNLƏRİ TƏBRİK EDİRİK.

Read 22 times