Sunday, August 7, 2022

MƏBƏS BAYRAMINIZ MÜBARƏK!

Written by  марта 01 2022
Rate this item
(1 Vote)

HZ. MƏHƏMMƏDİN (S) PEYĞƏMBƏRLİYƏ SEÇİLDİYİ GÜN

 

Məbəs Allahın elçisi Həzrət Məhəmməd ibn Abdullaha (s) peyğəmbərliyin verilməsi günüdür...
Rəcəb ayının 27-də, hicrətdən 13 il öncə – Allahın elçisi Həzrət Muhəmməd ibn Abdullaha (s) peyğəmbərliyin verilməsi günü – Məbəs günüdür. Bu gün bəşəriyyətin həyatında ən əsaslı və əhəmiyyətli dönüş baş verib. Bəşəriyyət Qiyamətdən öncəki axırıncı mərhələsinə – besət dövrünə qədəm qoyub.
Əziz Rəbbimiz Öz sonsuz rəhmətilə Həzrət Rəsuli-Əkrəmi (s) peyğəmbərliyə məbus etdikdə bəndələrinin gözəl, nəcib durumda olmasını istəyib.
«Allah Təala məni üstün əxlaqları tamamlamaq üçün göndərib»,- deyə əziz Peyğəmbərimiz (s) öz mübarək missiyasını bizlərə belə çatdırır. Böyük İslam Peyğəmbəri (s) insanları xülyalar ardınca deyil, öz kamillik hədəfinə doğru getməyə dəvət edib və bu işdə Uca Yaradanın göstərdiyi mübarək yola sadiqlik nümayiş etdirməyə çağırıb: «Ey Allahın bəndələri! Sizlər xəstə, bütün aləmlərin Yaradanı isə həkim kimidir. Xəstənin xeyri öz istəklərinə yox, həkimin tədbirlərinə əməl etməkdir. Buna görə nicat tapmaq üçün Allahın əmrinə təslim olun».
Mübarək dinimiz əxlaq mövzusunu daim insanın yadına salır və bu məsələdə dəqiq, ardıcıl, ixlaslı yanaşmanı tövsiyə edir. Məsumlardan (ə) nəql edirlər: «Allah-Təala öz Peyğəmbərini (s) ali əxlaqla səciyyələndirib. Siz də özünüzü bu əxlaq normaları ilə sınayın və əgər malik olsanız, Allaha şükr edin və onların çoxalmasına çalışın».
Allahın son Elçisi (s) öz ümmətinın daim düzgün yolda olmasını istəmiş, yoldan sapmamaq üçün dəqiq və mübarək reseptlər təqdim edib. Burada ən ümumi, eyni zamanda dərin əxlaqi göstərişlər var: «İnsanın ən e’tibarlı işi 3 xüsusiyyətə malik olan iş olur:
1. Bütün hallarda Allahı yaddan çıxarmamaq;
2. İnsaflı olmaq (özünün zərərinə olmuş olsa belə);
3. Din qardaşı ilə öz malını bölmək». Burada pis aqibət seçənləri hər zaman çəkindirmək var: «İnsanların ən pisi axirətini dünyasına satandır. Bundan da pisi axirətini başqasının dünyasına satandır».
Burada ictimai münasibətlərin harmoniyasına xüsusi diqqət yetirilib və hər bir problemin kökündə insanın özünü islah etmək istəməmək niyyəti durur: «Güclü və qüdrətli o kəs deyil ki, xalqa və insanlara qalib gələ. Həqiqətdə güclü (insan) və iqtidar sahibi o kəsdir ki, öz nəfsinə qalib gələ». Bəs elə isə bu böyük etimadı doğrultmağa çalışaq, əziz Peyğəmbərimizə (s) layiqli ümmət adlandırılmaq üçün səy edək.
Bu böyük bayramımız müarək olsun! Allah Təbarəkə və Təala cəmi ümmətə besət fəlsəfəsini dərk edib, bu bayramı qəlbilə, əməllərilə, düşüncə və niyyətləri ilə yaşatmağı nəsib etsin, inşəAllah!

 

 

Read 157 times

MƏSCİDLƏR

NAMAZ TƏQVİMİ