Thursday, December 2, 2021

XƏBƏRLƏR 271

Written by ноября 03 2020
LAQODEXİDƏ PEYĞƏMBƏRİMİZİN (S) TƏVƏLLÜDÜ MÜNASİBƏTİ İLƏ MƏRASİM TƏŞKİL OLUNUB
Bu günlər, dünyada “Vəhdət” və “Mövlud” həftəsi olaraq tanınınır.
Written by ноября 01 2020
TEHRANDA 34-CÜ BEYNƏLXALQ “İSLAMİ VƏHDƏT" MÖVZUSUNDA VİRTUAL KONFRANS KEÇİRİLİR
Tehranda 34-cü beynəlxalq İslam Vəhdəti Konfransı keçirilir.
Written by октября 29 2020
ÖLKƏMİZİN MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ MÜSƏLMAN HƏRBİÇİLƏR ÜÇÜN QURANİ-KƏRİMİN TƏRCÜMƏSİNİ ÇAP ETDİRİB
Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyi cib kitabı formatında Qurani-Kərimin gürcücə tərcüməsini çap etdirib.
Written by октября 16 2020
AZƏRBAYCANIN ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ GÜRCÜSTAN MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN QONAĞI OLUB
Bu gün, Azərbaycan Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyev cənabları və səfirin
Страница 7 из 23

MƏSCİDLƏR

NAMAZ TƏQVİMİ